تبلیغات
بابیت و بهائیت در ترازوی نقد - مطالب ابر درس خواندن علی محمد باب

یکی از ادعاهای بابیان و بهائیان، «امی بودن»۱ علی محمد شیرازی است. جوان ۲۵ ساله ای که در سال ۱۲۶۰ ادعای بابیت مهدی موعود (عج) را کرد؛ یعنی هر که می خواهد به مهدی موعود و امام زمان (عج) برسد، باید از طریق من وارد …


نظرات()   
   
آخرین پست ها