یکی از مخاطبان در ضمن یک نظر خصوصی، پرسشی را نیز مطرح کرده بود که در پست پیشین مطرح کردم با این مضمون که:

چرا پیروان فرق ضاله و گمراهی چون صوفیه، شیخیه، بابیت، بهائیت، اهل حق، شیطان پرستی و ... هنگامی که از حقیقت شیطانی این فرق آگاه می شوند، باز کاری نکرده و به گمراهی خود و همکاری با فرقه ادامه می دهند؟

فرق ضاله بهائیت، شیخیه و بابیت

از آن جایی که ممکنه این پرسش در ذهن بسیاری از مخاطبان باشد، بصورت خلاصه به پاسخ آن خواهیم پرداخت:

ادامه همکاری بسیاری از فریب خوردگانی که با فرق انحرافی مثل بهائیت، صوفیه و ... به معنای قبول داشتن و یا تأیید آن فرق انحرافی نیست بلکه این ادامه همکاری و حفظ رابطه، دو عامل دارد:

1. عوامل فردی که خود چند دلیل می تواند داشته باشد:
أ. غرور فردی که به آنان پیوسته و از قبول اشتباه خود شانه خالی می کند.
ب. ترس از سرزنش دیگرانی که او را از این راه نهی کرده اند.

2. عوامل گروهی که راههای گوناگونی دارد که از جمله فشار جمعی و مدل سازی گروهی است که چند شیوه دارد:
أ. مقدس سازی سران فرقه
ب. ترس پیروان از حذف فیزیکی و قتل فرقه ای
ج. آتو گرفتن سران فرقه از پیروان خود مانند تهیه فیلم از رابطه ها و ...
فرق ضاله بهائیت، شیخیه و بابیت
د. محدود کردن پیروان فرقه به کتب خاص و روابط خاص برای تسلط داشتن به آنان
و ...
آخرین پست ها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic